CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Tin tức Sự kiện

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PCCC

  Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Công ty.

Xem tiếp

THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn, sáng ngày 10/3/2015 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã

Xem tiếp

Khai xuân Ất Mùi 2015

Sáng 24/02/2015 (mùng 6 Tết âm lịch), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã tổ chức khai xuân đầu năm Ất Mùi 2015 tại Công ty.

Xem tiếp