Công ty thành viên

Tên giao dịch tiếng Việt : Công ty TNHH Thạch Bàn

Tên giao dịch tiếng Anh : Thach Ban Company Limited

Tên viết tắt : TBI

Mã số thuế: 2400 767 766

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Kiên – Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Thôn Đông Hương, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần Thạch Bàn Miền Bắc

Tên giao dịch tiếng Anh: Thach ban Northern Joint Stock Company

Tên viết tắt: MBTBC.,JSC

Mã số doanh nghiệp: 0101613242

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Thiệu – Giám đốc.

Địa chỉ: 455 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Tên giao dịch tiếng Việt : Công ty Cổ phần Thạch Bàn miền Trung

Tên giao dịch tiếng Anh : Thach Ban Middle Region Joint Stock Company

Tên viết tắt : TBC.T

Mã số thuế : 0400481724

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Kiên – Giám đốc

Địa chỉ:Số 662 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần Thạch Bàn Sài Gòn

Tên giao dịch tiếng Anh: Thach Ban Sai Gon Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp: 0309889874

Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Công Định – Giám đốc

Địa chỉ: 295 Lý Thường Kiệt, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần Thạch Bàn Yên Hưng

Tên giao dịch tiếng Anh: Thach ban Yen HungJoint Stock Company

Mã số doanh nghiệp: 5700970228

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Quang Chiến – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Thôn Giếng Đá, xã Tiền An, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Tên giao dịch tiếng Việt: Côngty cổ phần Bất động sản Thạch Bàn

Tên giao dịch tiếng Anh: Thach ban Real Estate Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp: 0104953367

Người đại diện theo pháp luật: ÔngNguyễn Trọng Kiên – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.