BẢNG GIÁ NIÊM YẾT BÁN LẺ NĂM 2023

QĐ-92---Ban-hành-bảng-giá-bán-lẻ-sản-phẩm-gạch-ốp-lát-Thạch-Bàn_2022-12-30_1-2
QĐ-92---Ban-hành-bảng-giá-bán-lẻ-sản-phẩm-gạch-ốp-lát-Thạch-Bàn_2022-12-30_1-3