CAM KẾT KHÁCH HÀNG

Cam kết khách hàng là bản cam kết giữa Tập đoàn Thạch Bàn và các đơn vị thành viên (gọi chung là “Thạch Bàn”) với Khách hàng. Cam kết này bao gồm các quy định về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm của Thạch Bàn để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

Đối tượng cam kết là các tổ chức, cá nhân mua hoặc sử dụng sản phẩm gạch ốp lát mang thương hiệu Thạch Bàn.

 

I. CAM KẾT                                              

1. Chất lượng sản phẩm:

 • Sản phẩm gạch ốp lát Thạch Bàn được sản xuất và kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn dưới đây:

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7745:2007 

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14411:2016

 

2. Chất lượng dịch vụ:

 

3. Tiêu chuẩn đóng gói sản phẩm:

 

II. TRÁCH NHIỆM

1. Cam kết xử lý và bồi thường do lỗi của Nhà sản xuất

1.1. Điều kiện bồi thường:

 • – Lỗi sản phẩm không đúng Tiêu chuẩn kỹ thuật công bố
 • – Khách hàng đã tuân thủ đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Nhà sản xuất
 • – Giao nhận, vận chuyển, lưu kho hàng hoá đúng khuyến cáo của Nhà sản xuất

 

1.2. Giải quyết bồi thường:

 • – Thu hồi toàn bộ sản phẩm bị lỗi, đổi bằng sản phẩm đạt chất lượng
 • – Bồi thường giá trị thiệt hại liên quan (nếu có) theo thỏa thuận giữa hai bên

 

2. Cam kết thời gian xử lý

 • – Thời gian phản hồi: 24 giờ kể từ khi nhận thông tin
 • – Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin
 • – Thời gian hoàn tất xử lý khiếu nại: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin

 

3. Kênh tiếp nhận thông tin của khách hàng

 

4. Các trường hợp ngoại trừ

Tập đoàn Thạch Bàn sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau:

 • – Các sản phẩm không trong danh mục hàng chính phẩm của Thạch Bàn
 • – Các sản phẩm trong các chương trình bán hàng có quy định cụ thể không được khiếu kiện, khiếu nại
 • – Các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ do khách hàng yêu cầu
 • – Các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ do điều kiện bất khả kháng như: chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh, lũ lụt, khủng bố, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, v.v…
 • – Các lỗi phát sinh trong quá trình ốp lát và sử dụng, gồm: kỹ thuật ốp lát không đúng, kết cấu công trình không đảm bảo, do tác động ngoại lực…

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095