THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản thông qua kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án thoái vốn khỏi các Công ty con và Công ty liên kết. Chi tiết xin vui lòng xem tại:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095