Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản thông qua kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án thoái vốn khỏi các Công ty con và Công ty liên kết. Chi tiết xin vui lòng xem tại: […]

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095