Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 14 tháng 4 năm 2012, Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2012…

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán Tải về  

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 14 tháng 4 năm 2012, Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2012 tại Hội trường của Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn. Cùng với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban […]

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095