• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0902 863 666

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Tập Đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 2015

Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 2015

Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 2015 Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 Tập Đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Báo cáo thường niên 2015 Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Phiếu đăng ký dự họp Đại hội Cổ đông 2016 - Mẫu giấy ủy quyền

Phiếu đăng ký dự họp Đại hội Cổ đông 2016 - Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền

Chi tiết

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn