• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0902 863 666

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm của HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính Tập Đoàn Thạch Bàn năm 2013 đã được kiểm toán

Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chi tiết
CTCP GẠCH NGÓI THẠCH BÀN THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CTCP GẠCH NGÓI THẠCH BÀN THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn