• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0902 863 666

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường...

Chi tiết
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Mẫu đăng ký dự họp Đại hội đồng Cổ đông

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán của Tập Đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012 Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn