• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0902 863 666

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 14 tháng 4 năm 2012, Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2012 tại Hội trường của Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn.

Cùng với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của công ty là sự có mặt của 44 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.668.998 cổ phần chiếm 84,64% cổ  phần có quyền biểu quyết.

Xem chi tiết   TẠI ĐÂY

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn