• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0983 291 206/ 0243 675 1489, Miền Trung - 0903 503 383, Miền Nam - 0903 414 336

Quan hệ cổ đông

Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn thông báo các mẫu giấy tờ liên quan đến ĐHĐCĐ 2014

Chi tiết
Mẫu giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Mẫu giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền

Chi tiết
Phiếu đăng ký dự họp Đại hội Cổ đông 2016 - Mẫu giấy ủy quyền

Phiếu đăng ký dự họp Đại hội Cổ đông 2016 - Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền

Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Chi tiết
Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán

Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định của HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Chi tiết
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn