• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 0888 551 552, Miền Nam - 0902 863 666

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG

Quy chế bầu cử bổ sung và hướng dẫn bầu cử bổ sung

Chi tiết
QUYỀN CỔ ĐÔNG

QUYỀN CỔ ĐÔNG

Quyền cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Mẫu giấy đăng ký dự họp

Mẫu giấy đăng ký dự họp

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền

Chi tiết
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP - MẪU GIẤY ỦY QUYÊN HỌP ĐHCĐ

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP - MẪU GIẤY ỦY QUYÊN HỌP ĐHCĐ

Mẫu đăng ký dự họp và ủy quyền ĐHCĐ 2018

Chi tiết
Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn tháng 7/2017

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn tháng 7/2017

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn tháng 7/2017

Chi tiết
Quyết định Miễn nhiệm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn

Quyết định Miễn nhiệm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn

Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 CTCP Tâp đoàn Thạch Bàn

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 CTCP Tâp đoàn Thạch Bàn

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 CTCP Tâp đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Thạch Bàn 2016 đã được kiểm toán

Chi tiết

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn