• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 0888 551 552, Miền Nam - 0903 414 336

Chọn tỉnh/thành phố mà bạn muốn tìm Đại lý, gõ vào một phần tên Đại lý hoặc bỏ trống để xem toàn bộ danh sách!
 • Nước Ngoài (2)
 • United Kingdom (1 đại lý)
  • Global Trademark Consulting Company Limited
   • 24 Hickman Road, Romford London RM6 4PA, United Kingdom
   • VAT Register 273 9708 64
    Date Register 01 August 2017
    Economic Operator Reg & ID (EORI) GB273970864000

    Tax Code: 9957745

    Director: Quang Thuy Doan
    Email: info@globaltrademarkconsulting.com
    Tel: +44 7517089561 / +44 7714786010
    Bank Name LLOYDS BANK
    Sort Code 30-97-81
    Account Number 3000 8360
    Bank Address 25 Gresham Street, London EC2V 7HN
    Register in England and Wales No. 2065
    Telephone 020 7626 1500
    IBAN GB11LOYD30978130008360
    SWIFT/BIC LOYDGB21034

 • Campudia (1 đại lý)
  • PENG LEANG HENG INVESTMENT CO., LTD
   • 901 Road 93 Russey Keo Quarter and District Phnom Penh City Cambodia.
   • 901 Road 93 Russey Keo Quarter and District Phnom Penh City Cambodia

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn