• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0983 291 206/ 0243 675 1489, Miền Trung - 0903 503 383, Miền Nam - 0903 414 336

Mô hình tổ chức Công ty

Mô hình tổ chức của Công ty hiện nay là mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn, 7 Công ty thành viên là các Công ty con, chịu sự điều phối hoạt động chung của Hội đồng Giám đốc và Ban Kiểm soát Nội  bộ.

  

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn