• HOTLINE - 19006095, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0903 687 705

THƯ CHÚC TẾT CANH TÝ 2020 CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

     Thân gửi toàn thể CBCNV Tập đoàn Thạch Bàn
     Năm 2019 đã qua đi với kết quả SX - KD của chúng ta đã không thành công bởi nhiều yếu tố.
     Về yếu tố khách quan thị trường gạch ốp lát trong nước cung đã vượt cầu, chiến tranh thương mại Trung Quốc và Mỹ cũng đẩy một lượng lớn hàng sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Thị trường gạch ngói đất sét nung cũng phát triển với các nhà máy có công suất lớn, công nghệ cao, tự động hóa đã lấn át thị trường của các nhà máy sản xuất theo công nghệ cũ của chúng ta vừa nhỏ bé, vừa lạc hậu nên khó cạnh tranh.
     Về chủ quan Thạch Bàn chúng ta trong năm qua khủng hoảng thiếu cán bộ chủ chốt ở các Công ty và các phòng ban nghiệp vụ nên phải sử dụng nhiều cán bộ chưa có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ để quản lý và điều hành các Công ty. Công tác Quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh chúng ta đã làm chưa tốt, chưa đáp ứng và theo kịp với sự phát triển của thị trường và sự phát triển của xã hội.
Ngay từ giữa năm 2019, Lãnh đạo Tập đoàn đã nhận thấy các yếu điểm và đã chấn chỉnh công tác tổ chức, thành lập BAN QUẢN TRỊ 03 BAN ĐIỀU HÀNH, Ban sản xuất kinh doanh gạch ốp lát, Ban gạch đỏ và Ban đầu tư phát triển, đã thay đổi 03 Giám đốc Công ty, 02 Kế toán Trưởng, đã thay đổi và điều chỉnh cơ chế kinh doanh ở 4 Công ty.
     Kế hoạch năm 2020 chúng ta phấn đấu vượt qua khó khăn, từng bước giữ vững và phát triển thương hiệu Thạch Bàn. Các Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tăng thêm thu nhập cho người lao động và góp phần tham gia ổn định dân sinh ở khu vực.
     Để đạt được những yêu cầu đó chúng ta cần:

      1. Tăng cường hoạt động của BAN QUẢN TRỊ

     Đây là BỘ NÃO CỦA TẬP ĐOÀN, cần xác định các mục tiêu, định hướng chiến lược, mục tiêu ngắn hạn, làm việc có khoa học, sâu sát và kiên quyết trong công tác Quản trị các lĩnh vực hoạt động của các Công ty con và toàn Tập đoàn.
      2. Công tác Kế hoạch: Việc lập kế hoạch cụ thể, các kỳ kế hoạch chia tách 10 ngày, 01 tháng, quý và năm. Đồng thời cần có các biện pháp triển khai thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế khách quan song phải đạt mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế.
      3. Công tác thống kê, ghi chép ban đầu cần theo dõi các số liệu ngắn gọn, hợp lý không bỏ sót, song không ghi thừa mà không sử dụng tạo thành các số liệu chết.
       4. Công tác kế toán
      Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Kế toán một cách chính xác và trung thực.
     Cần lập kế hoạch tài chính để chủ động tìm các nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư phát triển và tổ chức sản xuất kinh doanh.
     Cần có báo cáo Quản trị phân tích hoạt động Tài chính hàng tháng, hàng quý để phục vụ công tác điều chỉnh kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
       6. Công tác kiểm soát nội bộ
     Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần tăng cường nhân sự và xây dựng lại chức năng nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các chuẩn mực của công tác kiểm soát nội bộ. Cần phải khách quan song cần phải tích cực và kiên quyết phát hiện các sai phạm, không dung hòa hay trốn tránh trách nhiệm.
      7. Công tác xử lý các sai phạm
     Cần rà soát và xây dựng lại các Nội quy, Quy trình, Quy phạm trong quản lý sản xuất kinh doanh, xây dựng các mức tiền lương, tiền thưởng và thường xuyên rà soát xử lý các vi phạm trên cơ sở của Bộ Luật Lao động và các Quy định của Công ty, của tập thể người lao động.
     Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng công việc của CBCNV hàng tháng, có động viên khen thưởng và cương quyết xử lý các sai phạm.
      8. Công tác nhân sự
     Các Công ty cần tập trung tuyển chọn nhân sự có trình độ cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tinh giản bộ máy để có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động. Chúng ta cần coi trọng và đánh giá cao vai trò cá nhân trong công tác điều hành và quản lý các lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.
      9. Công tác 4.0
     Đẩy mạnh công tác tìm hiểu và áp dụng các kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất và các lĩnh vực quản lý, kỹ thuật, kinh doanh. Thuê mua các chương trình phần mềm quản lý văn bản, nhân sự, nghiệp vụ. Đặc biệt là chương trình quản lý và phân tích kết quả Tài chính, sản xuất kinh doanh.
      10. Về sản xuất
     Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu mà chúng ta có thể chủ động quyết định việc xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất, các định mức sử dụng lao động, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới để hạ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. Tiêu chí hàng đầu của Tập đoàn là sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm khác biệt để khẳng định Thương hiệu Thạch Bàn và tạo sức cạnh tranh trên thị trường.
     Trong năm 2020 Tập đoàn đã lập kế hoạch sản xuất các sản phẩm mới khác biệt, hợp tác liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng sản lượng của các ca sản xuất.
     Lãnh đạo Tập đoàn khuyến khích, khen thưởng các ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa trong việc thực hiện các quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật và quản lý điều hành sản xuất.
      11. Về Kinh doanh
      Đây là lĩnh vực yếu kém nhất của chúng ta hiện nay, mặc dù năm 2019 đã tăng được sản lượng bán hàng nội địa và xuất khẩu, song hiệu quả kinh tế chưa cao. Ban Lãnh đạo Tập đoàn cần tập trung nghiên cứu điều chỉnh lại CƠ CHẾ KINH DOANH. Mục tiêu hàng đầu là phải đảm bảo TIÊU THỤ HẾT các sản phẩm làm ra và có HIỆU QUẢ KINH TẾ. Từng bước nâng cao chất lượng kinh doanh, chủ động công tác bán hàng ở phân khúc trung và cao cấp bằng việc liên kết, hợp tác với một số công ty kinh doanh có thương hiệu ở nước ngoài.
      Cần triển khai cơ chế TỰ KINH DOANH bởi chúng ta có sản lượng nhỏ trên thị trường và bán các sản phẩm có chất lượng cao, khác biệt. Cần xây dựng phương án kho hàng điện tử, cửa hàng bán hàng điện tử, bán hàng qua mạng v.v…và các dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công xây dựng đi kèm.
      12. Về đầu tư phát triển
     Việc triển khai các dự án đầu tư BĐS là vô cùng phức tạp và khó khăn bởi phụ thuộc và nhiều cơ chế, chính sách về đất đai, Luật đấu thầu, Luật xây dựng…
     Dự án khu dân cư mới Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang sau gần 10 năm triển khai bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chính sách luôn luôn thay đổi của Tỉnh Bắc Giang. Nay Tỉnh đã có hướng giải quyết đấu thầu, đấu giá khu đất tạo điều kiện mở cho Tập đoàn tham gia. Cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, công tác chuẩn bị dự thầu, đấu thầu, đấu giá…
      Dự án đường 5 vẫn phải kiên trì chờ đợi giải quyết của cấp có thẩm quyền cao nhất mới có thể triển khai.
      Các dự án BĐS đều có tổng mức đầu tư lớn với khối lượng công việc nhiều và rất nhạy cảm.
    Song việc triển khai các dự án BĐS sẽ là cú hích cho sự phát triển kinh tế, góp phần củng cố và quảng bá THƯƠNG HIỆU THẠCH BÀN trong tương lai. THƯA TOÀN THỂ CBCNV TẬP ĐOÀN
     Năm 2019 đã qua đi và để lại cho chúng ta nhiều bài học về công tác Quản trị Doanh nghiệp, công tác điều hành SX - KD. Chúng ta hãy BÌNH TĨNH ghi nhận, rút ra những BÀI HỌC KINH NGHIỆM SÁNG SUỐT lựa chọn, xây dựng các THỂ CHẾ QUẢN LÝ MỚI. Đặc biệt là công tác phân tích hoạt động kinh tế, quản lý dòng tiền cho các hoạt động SX - KD của các Công ty trong toàn Tập đoàn.
     Năm 2020 là NĂM ĐẦU TIÊN sau một VÒNG ĐỜI 60 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Thạch Bàn đã xây dựng lên THƯƠNG HIỆU THẠCH BÀN.
     Năm 2020 là năm hy vọng sẽ có nhiều thay đổi về “CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ” trong SX - KD của tất cả các Công ty trong toàn Tập đoàn.
     Chúng ta hãy TIN TƯỞNG vào Ban Lãnh đạo Tập đoàn, thể hiện qua các hoạt động chỉ đạo của BAN QUẢN TRỊ một cách kịp thời, khoa học, sáng tạo, kiên quyết trong điều hành và xử lý các vấn đề quan trọng của Tập đoàn.
     Cá nhân Tôi và Ban Lãnh đạo đã bình tĩnh, lắng nghe và kiên trì sửa chữa những sai sót, yếu kém trong công tác QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH. Từng bước xây dựng các THỂ CHẾ QUẢN LÝ MỚI ngày một tốt hơn và tin tưởng rằng chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, công tác sản xuất kinh doanh sẽ ngày càng hiệu quả hơn, THƯƠNG HIỆU THẠCH BÀN sẽ được giữ vững và có danh tiếng hơn trong tương lai.
     NHÂN DỊP NĂM MỚI CANH TÝ - XUÂN 2020, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, Tôi chúc các Công ty, các Tập thể và các Cá nhân trong Tập đoàn ĐOÀN KẾT, VỮNG TIN PHẤN ĐẤU LÀM VIỆC HẾT MÌNH ở tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn và phát triển bền vững trong thời gian tới.
     Chúc các Công ty hoàn thành kế hoạch.
     Chúc các Cá nhân và Gia đình: SỨC KHỎE, AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN
Nguyễn Thế Cường

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn