• HOTLINE - 0902 44 66 88, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0902 863 666

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG

Quy chế bầu cử bổ sung và hướng dẫn bầu cử bổ sung

Chi tiết
QUYỀN CỔ ĐÔNG

QUYỀN CỔ ĐÔNG

Quyền cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn

Chi tiết
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP - MẪU GIẤY ỦY QUYÊN HỌP ĐHCĐ

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP - MẪU GIẤY ỦY QUYÊN HỌP ĐHCĐ

Mẫu đăng ký dự họp và ủy quyền ĐHCĐ 2018

Chi tiết

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn